تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدنتایج آرا به تفکیک شعب  رودبار- مهرداد چگینی


استان

شهرستان

بخش

حوزه

نام

نام خانوادگی

رأی

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - حسينيه - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

50

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني دبيرستان شهداء(شيخ ضياء)

مهرداد

گودرزوند چگيني

159

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - پاچنار - قره تيكان به نشاني : مدارس

مهرداد

گودرزوند چگيني

522

استان گيلان

رودبار

رودبار

کلشتر - سراب محله - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

13

استان گيلان

رودبار

رودبار

جوبن - سرامرز - جوکين - بازار- پشت بازار - به نشاني مدارس

مهرداد

گودرزوند چگيني

56

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه - مسجد - مدرسه ابتدائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

121

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدارس ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

66

استان گيلان

رودبار

رودبار

جمال آباد - پرسيت - نيروگاه شهيد بهشتي - پادگان امام خميني - شهرک صنعتي -به نشاني دفاتر

مهرداد

گودرزوند چگيني

144

استان گيلان

رودبار

خورگام

مدرسه راهنمايي زينبيه

مهرداد

گودرزوند چگيني

120

استان گيلان

رودبار

خورگام

شيركده - مسجدحضرت صاحب الزمان ويشان -مسجد حضرت امام حسين حشمت آباد- مسجد حضرت صاحب الزمان

مهرداد

گودرزوند چگيني

142

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - حسينيه - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

50

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني دبيرستان شهداء(شيخ ضياء)

مهرداد

گودرزوند چگيني

159

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - پاچنار - قره تيكان به نشاني : مدارس

مهرداد

گودرزوند چگيني

522

استان گيلان

رودبار

رودبار

کلشتر - سراب محله - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

13

استان گيلان

رودبار

رودبار

جوبن - سرامرز - جوکين - بازار- پشت بازار - به نشاني مدارس

مهرداد

گودرزوند چگيني

56

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه - مسجد - مدرسه ابتدائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

121

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدارس ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

66

استان گيلان

رودبار

رودبار

جمال آباد - پرسيت - نيروگاه شهيد بهشتي - پادگان امام خميني - شهرک صنعتي -به نشاني دفاتر

مهرداد

گودرزوند چگيني

144

استان گيلان

رودبار

خورگام

مدرسه راهنمايي زينبيه

مهرداد

گودرزوند چگيني

120

استان گيلان

رودبار

خورگام

شيركده - مسجدحضرت صاحب الزمان ويشان -مسجد حضرت امام حسين حشمت آباد- مسجد حضرت صاحب الزمان

مهرداد

گودرزوند چگيني

142

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - محلات گلديان - رزگاه - داکدره - ويايه به آدرس مساجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

74

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني ساختمان دهياري - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

49

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - مسجد - مسجد - مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

34

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - محلات لويه - شهرک و بازار چه وليعصر به نشاني مدرسه - ساختمان انتقال خون

مهرداد

گودرزوند چگيني

55

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني حسينيه - مدارس ايتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

166

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - مدرسه راهنمائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

58

استان گيلان

رودبار

خورگام

چهيش مدرسه شهيد طالب زاده -گردويشه مدرسه شهيد يعقوبي

مهرداد

گودرزوند چگيني

4

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - شهرك 31 خرداد - مسجد ابوالفضل ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

890

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - مسجد - مدرسه - مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

88

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - مسجد اهل بيت ( ع )- کوي شهيد چمران به نشاني : مسجد - باشگاه نصر

مهرداد

گودرزوند چگيني

779

 

  

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم اباد - محله شمام - مدرسه ابتدايي پسرانه شهيد حجت

مهرداد

گودرزوند چگيني

291

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني حسينيه - مدرسه ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

142

استان گيلان

رودبار

رودبار

جوبن - مرزتنکش - بابان محله - شيخ محله - به نشاني مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

79

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - سياه تپه - مدرسه امام جعفر صادق ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

863

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - بالابازار - مدرسه زينبيه ( ع)

مهرداد

گودرزوند چگيني

95

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - سياه تپه - مسجد امام سجاد ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

1067

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم اباد - سه راه - اداره تامين اجتماعي ( طبقه دوم ) - بيمارستان سلامت - به نشاني دفاتر

مهرداد

گودرزوند چگيني

43

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - مسجد صاحب الزمان ( عج ) - بازار

مهرداد

گودرزوند چگيني

996

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني فاز 2 - ساختمان هلال احمر جيرنده

مهرداد

گودرزوند چگيني

184

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم اباد - محله پشته - مدرسه شهداي پشته

مهرداد

گودرزوند چگيني

100

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - غاركو - مسجد وليعصر ( عج )

مهرداد

گودرزوند چگيني

760

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني حسينيه - حسينيه - مدارس ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

112

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدارس ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

50

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - مدرسه آزادي - مخصوص خواهران -

مهرداد

گودرزوند چگيني

145

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - مدرسه دخترانه سميه - مخصوص خواهران

مهرداد

گودرزوند چگيني

625

استان گيلان

رودبار

رودبار

اسکولک - مدرسه راهنمايي فردوسي

مهرداد

گودرزوند چگيني

194

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - مسجد ابولفضل ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

190

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه راهنمائي دخترانه ولي شريفي

مهرداد

گودرزوند چگيني

140

استان گيلان

رودبار

خورگام

چيچال مسجد-سياه دشتبن حسينيه-سيبن مجتمع شهداي سيبن

مهرداد

گودرزوند چگيني

14

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم اباد - دبستان شهادت

مهرداد

گودرزوند چگيني

127

 

  

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني فاز 1 - دبيرستان مهندس صانعي

مهرداد

گودرزوند چگيني

177

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدارس ابتدايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

150

استان گيلان

رودبار

خورگام

لياول سفلي مسجد حضرت ابوالفضل-لياول عليامدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

59

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - مسجد طاهريه

مهرداد

گودرزوند چگيني

291

استان گيلان

رودبار

خورگام

جلالده مدرسه -برارود مسجد حضرت سيدالشهداء

مهرداد

گودرزوند چگيني

26

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - مسجد - خانه بهداشت

مهرداد

گودرزوند چگيني

130

استان گيلان

رودبار

خورگام

دنبالده حسينيه -چلوانسرامسجد حضرت ابوالفضل العباس- كشكش مسجد - صيقلده مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

23

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

گندلاور - ديلمده - رودسرا - موش بيجار

مهرداد

گودرزوند چگيني

28

استان گيلان

رودبار

خورگام

ناوه حسينيه- نورالعرش حسينيه -پس طالكوه مدرسه شهيد محسني-وسط طالكوه حسينيه-طالكوه مدرسه شهيد خورگامي

مهرداد

گودرزوند چگيني

15

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

ساختمان سابق شهرداري

مهرداد

گودرزوند چگيني

184

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدرسه ابتدايي - زائرسرا

مهرداد

گودرزوند چگيني

141

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

دبيرستان سردارجنگل

مهرداد

گودرزوند چگيني

235

استان گيلان

رودبار

خورگام

تيه(مسجد صاحب الزمان)- دوسالده مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

22

استان گيلان

رودبار

خورگام

چهارمحل - بلوار پيامبر اعظم (ص)- مجتمع امام علي (ع) ماشميان

مهرداد

گودرزوند چگيني

113

استان گيلان

رودبار

خورگام

چهارمحل - خيابان آيت ا...خامنه ايي - نمازخانه مدرسه بنت الهداء صدر سرمل.

مهرداد

گودرزوند چگيني

87

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - مدرسه شهدا

مهرداد

گودرزوند چگيني

230

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - حسينيه - مسجد - مدرسه راهنمائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

112

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

دبستان ابتدائي - دبيرستان شهيد سليمي

مهرداد

گودرزوند چگيني

252

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه - مسجد - مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

142

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - مدرسه - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

111

 

  

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

خورگام

ناوه حسينيه- نورالعرش حسينيه -پس طالكوه مدرسه شهيد محسني-وسط طالكوه حسينيه-طالكوه مدرسه شهيد خورگامي

مهرداد

گودرزوند چگيني

15

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

ساختمان سابق شهرداري

مهرداد

گودرزوند چگيني

184

استان گيلان

رودبار

عمارلو

به نشاني مدرسه ابتدايي - زائرسرا

مهرداد

گودرزوند چگيني

141

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

دبيرستان سردارجنگل

مهرداد

گودرزوند چگيني

235

استان گيلان

رودبار

خورگام

تيه(مسجد صاحب الزمان)- دوسالده مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

22

استان گيلان

رودبار

خورگام

چهارمحل - بلوار پيامبر اعظم (ص)- مجتمع امام علي (ع) ماشميان

مهرداد

گودرزوند چگيني

113

استان گيلان

رودبار

خورگام

چهارمحل - خيابان آيت ا...خامنه ايي - نمازخانه مدرسه بنت الهداء صدر سرمل.

مهرداد

گودرزوند چگيني

87

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - مدرسه شهدا

مهرداد

گودرزوند چگيني

230

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - حسينيه - مسجد - مدرسه راهنمائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

112

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

دبستان ابتدائي - دبيرستان شهيد سليمي

مهرداد

گودرزوند چگيني

252

 

  

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - حسينيه - حسينيه - حسينيه - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

99

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - مسجد - سوله ورزشي - دبستان

مهرداد

گودرزوند چگيني

30

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار -پايين بازار - مسجد امام حسن مجتبي ( ع ) لاكه

مهرداد

گودرزوند چگيني

29

استان گيلان

رودبار

رودبار

روستاهاي جما ل آباد نظاميوند - حلاج - کوسه به نشاني مدارس - مساجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

677

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه - مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

76

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - مدرسه ابتدائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

83

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - وسط بازار - مدرسه طالقاني

مهرداد

گودرزوند چگيني

74

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مدرسه - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

33

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - پايين بازار - مسجد امام جعفر صادق ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

28

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم آباد 0 دبيرستان بعثت

مهرداد

گودرزوند چگيني

116

 
 

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

مسجد - مدرسه ابتدائي

مهرداد

گودرزوند چگيني

124

استان گيلان

رودبار

رحمت آبادو بلوكات

حسينيه - مسجد - مسجد - مدرسه

مهرداد

گودرزوند چگيني

87

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - پايين بازار - مدرسه شهيد بهشتي ( الزهرا )

مهرداد

گودرزوند چگيني

35

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - شهرک رسالت ويايه - سپاه - نيروي انتظامي - نماز خانه اهل بيت ( ع) - بيمارستان

مهرداد

گودرزوند چگيني

13

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - پايين بازار - مدرسه دخترانه 17 شهريور

مهرداد

گودرزوند چگيني

73

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - شهرك ايثارگران - مدرسه ابتدايي حضرت ولي عصر ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

166

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - محمود آباد - شهرك فرهنگيان - مسجد صاحب الزمان ( عج ) - مسجد امام رضا ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

71

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - هنرستان شهيد نواب صفوي

مهرداد

گودرزوند چگيني

562

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - كوي شهيد بيات - ( كارگران )‌- هنرستان فني شهداي گمنام

مهرداد

گودرزوند چگيني

243

استان گيلان

رودبار

رودبار

رودبار - خليل آباد - مدرسه شهيد مفتح

مهرداد

گودرزوند چگيني

129

 

  

 

 

 

 

 

 

استان گيلان

رودبار

رودبار

گنجه - بازار - کارخانجات - روستاي گنجه - مسجد اهل بيت - مسجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

144

استان گيلان

رودبار

رودبار

روستاهاي رشته رود - خولک - هرکيان - سياهرود - به نشاني مدارس - مساجد

مهرداد

گودرزوند چگيني

168

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - مدرسه راهنمايي شهيد ميرزايي ( پيروي )

مهرداد

گودرزوند چگيني

831

استان گيلان

رودبار

رودبار

منجيل - شهرك ايثارگران - مسجد امام حسين ( ع )

مهرداد

گودرزوند چگيني

223

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - مدرسه 5 كلاسه جواد نظاميوند چگيني - واقع در انتهاي خيابان شهيد ميرزايي

مهرداد

گودرزوند چگيني

802

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم آباد - محله کلورز - دبستان خيام

مهرداد

گودرزوند چگيني

96

استان گيلان

رودبار

رودبار

لوشان - شهر كوه - امام زاده حمزه لوشان - نمك آوران - برند ( پاسگاه انتظامي ) - ترك نشين

مهرداد

گودرزوند چگيني

370

استان گيلان

رودبار

رودبار

علي آباد - مدرسه شهيد نظري

مهرداد

گودرزوند چگيني

421

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم آباد - دبيرستان شريعتي

مهرداد

گودرزوند چگيني

105

استان گيلان

رودبار

رودبار

رستم آباد - محله ماندابان و کبته - مدرسه ابتدايي توحيد

مهرداد

گودرزوند چگيني

123